CAST | GAL

RECURSOS

Xogos | Bibliografía


 

Webs de educación (en español)

 • INTEF Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado 
 • Educasites Portal de información, agrupada por materias. Inclúe enlaces a diferentes recursos educativos dispoñibles na web.
 • Eduteka Recopilación de recursos para a ensinanza básica e media, que inclúe proxectos para clases e actividades curriculares.
 • EducaRed Programa impulsado pola Fundación Telefónica, Telefónica e organizacións do mundo educativo. Pretende desenvolver un ámbito de reflexión e pensamento no que se avalíen e contrasten distintas experiencias, con especial atención ás consecuencias que para a vida cidadá e o desenvolvemento persoal van ter os novos sistemas da escola virtual. 
 • Animalec Recopilación de documentos, guías de lectura e material de apoio relacionados coa animación á lectura.
 • Educastur Recursos desenvolvidos pola Consellería de Cultura de Asturias.
 • Organización de Estados Iberoamericanos Páxina da OEI para a Educación, a Ciencia e a Cultura, que recolle enlaces a revistas especializadas en educación do ámbito iberoamericano.
 • Maestroteca Directorio de enlaces a recursos educativos, agrupados por materias.
 • Educália Unha das apostas de maior calidade educativa en calquera dos seus apartados (xogos, ciberteca, talleres, proxectos). 
 • Web educativa do Concello da Coruña Moi bos recursos e enlaces. Destaca pola súa completa axenda e pola súa información sobre bolsas, axudas e lexislación.

Webs de educación (en galego)


Diccionarios

 • Diccionario de la Academia Española A edición en liña permite consultar emendas e adicións posteriores á última edición impresa, do 2001.
 • Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española Todas as edicións do Diccionario de la Academia Española, desde o Diccionario de Autoridades (1726-1739) ata a edición de 1992. 
 • Real Academia Galega
 • Clave Un dos máis solventes dicionarios da lingua española, moi atento aos neoloxismos. 
 • WordReference.com Dicionarios inglés-español, español-inglés e inglés. 
 • Wikcionario Multilingüe, gratuíto en cada lingua, con significados, etimoloxías, pronuncias e citas.
 • Dicionario CLUVI Inglés-Galego Dicionario baseado elaborado no Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo. Permite realizar as buscas desde o inglés e o galego. 
 • Diccionarios.com O Diccionario Vox da lingua española, conxugador verbal e diccionarios: desde o catalán, o inglés, o francés e o alemán ao español e viceversa. 
 • OneLook Busca nun milleiro de dicionarios e enciclopedias (en inglés). 
 • Merriam-Webster Completo dicionario monolingüe inglés.
 • Eurodicautom Banco de datos terminolóxico multilingüe da Comisión Europea.
 • Español-alemán e alemán-español Ademais da tradución, ofrece expresións relacionadas co termo buscado.
 • Académie française O sitio da Academia Francesa ofrece en liña o seu inacabado dicionario e outros recursos de interese.

Enciclopedias

 • Wikipedia Enciclopedia libre en máis de cen idiomas. Calquera pode colaborar na súa construción. A edición española ten xa máis de 65.000 artigos.
 • Galipedia A edición en galego de Wikipedia.
 • Britannica Enciclopedia británica. Información limitada para os non subscritores, pero aínda así segue sendo útil. En inglés. 
 • Galicia Encantada Enciclopedia da fantasía popular de Galicia.

Geografía

 • National Geographic Contidos de natureza, paisaxe e medio ambiente, coidando a calidade das fotos. Ten un botón que discrimina a axuda para estudantes e para profesores. Posibilidade de subscribirse gratuitamente ao seu servizo de noticias. Está en inglés.
 • Nomenclator Permite a procura de topónimos de Galicia por provincias, municipios, parroquias e lugares. Ofrece unha procura guiada e outra directa. 
 • The World Factbook Completa e actualizada información xeográfica, económica, demográfica, etc. na páxina da CIA sobre todos os países do mundo.

Correctores, dúbidas e consultas

 • OrtoGal Corrector ortográfico en liña, da Universidade de Vigo.
 • Volga Vocabulario ortográfico da lingua galega.

Recursos de Educación Infantil

 • Educación Inicial A comunidade educativa máis grande do mundo dedicada a profesionais relacionados coa educación inicial.
 • WAECE Asociación mundial de educadores infantís.
 • CRAescuela.net Proxecto innovador sobre o uso das novas tecnoloxías da información con nenos de entre 3 e 9 anos.
 • KidSmart Interesante proxecto de IBM, que recolle multitude de actividades e consellos para integrar as TIC na aula.
 • Early learning project Consellos útiles para a incorporación do ordenador na aula. Tamén en español.

Orientación na escola

 • Recursos para orientadores en apuros Os materiais que ofrece son fruto do traballo nos EOEPs e nos Departamentos de Orientación durante diferentes cursos.
 • Orientared Web dedicada á psicopedagoxía e a orientación psicopedagóxica, desenvolvida por un orientador escolar.
 • Compás educativo Dividida en varias seccións, entre as que destacan a de asesoramento, o foro e as republicacíóns. Permite baixar sesións de tutoría en Word. 
 • EduAlter Propostas pedagóxicas que son útiles para traballar na educación en valores.
 • Técnicas de estudo Web do gabinete de psicopedagoxía Rosa Serrate, un dos máis afamados do seu campo en fala hispana. 
 • Aprender a aprender Técnicas de estudo e estratexias de aprendizaxe

Páxinas de profesores