CAST | GAL

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 

DATOS CENTRO / ASOCIACIÓN

*

PROFESORES / RESPONSABLES

coordinador do proxecto
*nome
*apelidos
*nif (ejem:)
*email
*Teléfono Móvil
*director do centro
nome
apelidos
*n° total de profesores / responsables que participan
outros profesores / responsables de contacto
nome
asignatura
curso

ALUMNOS / PARTICIPANTES

*n° total estimado de participantes
Completar o número de participantes por nivel

PROXECTO

* título
* resumen do proxecto
* gastos previstos (concepto e importe)
* total orzamento
* teño blog Voznatura

DOCUMENTACIÓN

Opcional a criterio do responsable do proxecto: se se considera necesario para que o Comité Científico poida valorar adecuadamente a importancia e as necesidades do proxecto, pódese achegar documentación complementaria

Esta documentación debe enviarse por correo electrónico a voznatura@lavoz.es

OBSERVACIÓNS

observacións
* campos obrigatorios
Cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal
* Lin e acepto a cláusula de protección de datos
Data límite: 15 marzo 2023
 

DESCARGAS

BASES 27.ª EDICIÓN